ruenfrdeites
1 1 1 1 1 Класация 0.00 (0 Votes)

Страните по това Споразумение с потребителя:

Сайтът "Фенове на фестивалите на IKEA" ikea-club.org (по-нататък - Сайт);

Физическо лице / юридическо лице / индивидуален предприемач, който в съответствие с изискванията на закона е признат за участник в гражданския оборот (наричан по-долу "Потребителят").

Това потребителско споразумение на Сайта урежда отношенията между Потребителя и Сайта и се счита за сключено от момента, в който Потребителят извърши едно от следните действия на Сайта:

  • Попълване или изпращане на формуляра "Регистрация" на Сайта;
  • Попълнете или изпратете формуляри "Add announcement" на Сайта;
  • Попълнете или изпратете формуляра "Контакти" на Сайта;

Това потребителско споразумение е еквивалентно на писмен договор. Споразумение с потребителя Заключение означава, че потребителят е необходимо за неговата степен запознати с условията на това Споразумение с потребителя и напълно и безусловно се съгласявате с тях, включително и в частта от съгласието на сайта на обработката на лични данни на потребителя при условията, посочени в раздел 4 това Споразумение с потребителя, и в част от съгласието на сайта, за да получавате електронна поща, SMS и други видове писма и рекламна информация съдържание, включително и от мястото на партньор.

Сайтът предлага на потребителите да публикуват информация за стоки (услуги) с цел последващата покупка или продажба на различни стоки и услуги на други потребители (по-нататък - Услуги), с изключение на стоките и услугите, които са ограничени в обращение или спрени от движение на обекта. Всички транзакции се сключват пряко между контрагентите. Поради факта, че сайтът не е страна по сделката, и в допълнение, длъжен да се съобрази с изискванията на действащото законодателство по отношение на отговорността за подреждането на информация в публичното пространство, мястото не е обхванато от законодателството в областта на защитата на правата на потребителите.

1. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Сайтът дава право на потребителя да публикува реклами след попълване на регистрацията с указание за валиден имейл адрес, име за вход и избраната парола. След това потребителят получава имейл, потвърждаващ регистрацията, съдържащ връзка, чието прехвърляне е необходимо за завършване на регистрацията. Използването на възможностите на Сайта, както регистрирани, така и нерегистрирани потребители, означава приемане на тези условия и задължения за спазване на инструкциите за използване на Услугите.

С приемането на това споразумение Потребителят се съгласява с обработката на информацията, предоставена от Потребителя.

Споразумението може да бъде променено от Сайта без специално уведомление, новата версия на Споразумението влиза в сила след 3 (три) дни от датата на неговото разположение, освен ако не е предвидено друго в новото издание на Споразумението.

Сайт си запазва правото да публикува списъка на стоки (услуги), са забранени за продажба на Интернет страницата и, следователно, е забранено да се поставят в рекламата на потребителя и да се направят промени в посочения списък едностранно без съгласието на потребителите. В случай, че информацията, публикувана в реклами на потребителите с информацията, публикувана в списъка на стоки (услуги), които са забранени за продажба върху рекламите на сайта премахва / ги коригира без допълнителни обяснения и без позоваване на датата на публикуване на списъка с реклама / корекция.

В момента поставянето на реклами САМО стоки и услуги, свързани с продуктите на компанията IKEA

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Потребителят се задължава да посочи при регистрацията ефективния електронен адрес, името и паролата, които Потребителят избира самостоятелно. (Услуги, които не са на разположение, и не трябва да се използват от лица на възраст под 18 години или от лица, временно или постоянно изключени от използването на услугите на Сайта; лица по 18 години могат да използват услугите само със съгласието на техните законни представители). Сайтът не носи отговорност за предоставяне на потребителите на подвеждаща информация и, ако са налице основателни съмнения относно достоверността на предоставената информация, на сайта има правото да премахват Потребителят / ограничаване на достъпа, без обяснение и обезщетение за времето и финансови загуби за потребителите / трети лица във връзка с отстраняване / ограничението достъп.

Потребителят е длъжен, доколкото е възможно, да следи безопасността на паролата си и да не го разкрива на външни лица.

Потребителят настаняване на стоките за продажба на сайта се задължава да го поставите в съответствие с инструкциите на сайта, както и да се предоставя точна и пълна информация за продукта и неговите условия за продажба, но не е необходимо да се докладва информация, която може да се отрази на цената на стоките.

Потребителят е длъжен да се увери, че продажбата на стоките не нарушава действащото законодателство и че продажбата на този продукт е разрешена от правилата на Сайта.

Потребителят е длъжен да направи точно описание на стоките, условията на доставка и продажбата. Продажби условия и описание на стоките, направени от потребителя, не са в противоречие с настоящото споразумение и в действащото законодателство (отговорен за спазването на тези изисквания се носи от потребителя).

Потребителят се задължава да не използва автоматични програми за достъп до Сайта без разрешение на Сайта.

Потребителят се съгласява да не копирате, модифицирате, разпространявате или да представляват трети лица информацията, съдържаща се в Сайта (с изключение на информацията, предоставена от потребителя) без да се позовава на сайта, като място, на първоначална информация за разположение.

Потребителят се задължава да не се намесва или да се опитва да се намесва в работата и други дейности на Сайта; както и да не пречи на работата на автоматичните системи или процеси и други дейности, за да предотврати или ограничи достъпа до Сайта.

Потребителят се задължава да не използва предоставената от друг потребител информация без разрешението на друг потребител. Цялата информация, получена от Потребителя за други потребители във връзка с използването на Сайта, може да се използва само за извършване на транзакции посредством Сайта. По този начин Потребителят няма право да използва имейл адреса на друг потребител за целите на директно изпращане на поща или друго изпращане на нежелани електронни съобщения. Плакатът не носи отговорност за нарушението на това правило, с изключение на задължението да спре достъпа до сайта на потребителя, който го е нарушил.

ПРАВА

Потребителят има право да използва Услугите само със собствения си имейл адрес, потребителско име и парола.

Потребителят има право да използва допълнителни платени услуги на Сайта. Плащането за допълнителни платени услуги се извършва чрез използване на виртуална сметка, открита от Потребителя автоматично, когато се регистрира на Сайта, при условие че виртуалната сметка на Потребителя има средства.

Потребителят предоставя на Сайта неизключително, съществуващ навсякъде, вечно право на ползване на това право по отношение на авторските права, търговски марки, публикации и бази данни, който е потребител по отношение на информацията, предоставена от страна на потребителя на всички известни или неизвестни информационни носители. Освен това Потребителят отказва всички морални и имуществени права, които Потребителят има във връзка с предоставената от Потребителя информация в границите, определени от действащото законодателство. Чрез публикуване на нашия уеб сайт на реклама с изображения без защита на авторското право, Потребителят се съгласява с използването на изображението и / или част от него в интерес на Сайта без заплащане на такса.

Потребителят се задължава да не прехвърля или продава данните си за влизане в системата на трети страни. Потребителят е длъжен незабавно да промени данните за вход, ако има основания да подозира, че данните са разкрити или могат да бъдат използвани от трети лица.

С пускането на стоките за продажба Потребителят потвърждава, че има право да продава този продукт.

Сайтът си запазва правото да ограничи броя на активните потребителски реклами в Сайта, както и да ограничи действията на Потребителя на Сайта.

Сайтът си запазва правото по свое усмотрение да публикува безплатно рекламите на потребителя в социалните мрежи (официални групи, общности и др.) И Потребителят се съгласява с този вид публикация.

Сайтът си запазва правото да прехвърли това потребителско споразумение между Сайта и Потребителя, включително, но не само, всички произтичащи от него права и задължения или част от тях на трета страна. При прехвърляне на права Сайтът се задължава да уведоми, на кого са прехвърлени правата по потребителското споразумение, права и / или задължения, като публикува съответната информация на Сайта. В случай на прехвърляне на потребителското споразумение на трета страна, третата страна има право да предоставя подобни или подобни услуги на друг сайт.

Билборд също има право да премества, допълва или удължава срока за демонстриране на стоките по технически причини, които са под контрола или извън контрола на Сайта. Сайтът има право да спре демонстрацията на поставените стоки, ако Потребителят е регистрирал обект, който нарушава или може да наруши настоящото Споразумение или действащото законодателство.

Потребителят няма право да пусне стоките за продажба на Сайта или да завърши транзакцията, инициирана на Сайта, което може да доведе до нарушаване на действащото законодателство от Сайта.

3. ОТГОВОРНОСТ

Сайтът не е организатор на сделката или продавача. Този сайт предоставя възможност на регистрираните потребители да публикуват за продажба, да продават и да купуват законно разрешени стоки по всяко време, от всяка точка и на всяка цена. Сайтът не проверява всички реклами, публикувани от Потребителите, не притежава обекти, пуснати за продажба на Сайта, и Сайтът не участва в транзакции между Купувачи и Продавачи. По този начин, с качеството, безопасността, законосъобразността и съответствието на стоките (услугите) на описанието им, както и възможността за продавача да продава, а купувачите - да придобият стоките са извън контрола на Сайта. Поради това Потребителят не може да направи извода, че предлагането, продажбата и покупката на който и да е продукт е валидно и законосъобразно, основаващо се на това, че на сайта са разположени, продадени и закупени стоки. Сайтът не носи отговорност за завършване на сделката от Продавача или Купувача. Потребителят поема пълна отговорност за това, че действията му не противоречат на действащото законодателство. В случай на обработка, разрешена държавен орган, за да се установи, че информацията, предоставени от потребители на злоупотреба / нарушение на приложимото законодателство или предпоставки за такова лечение в бъдеще, уеб сайт, има право да изтрие информацията, предоставени от потребители на сайта или да ги редактирате.

Сайтът не използва специални технически решения, за да провери верността на информацията, предоставена от нашите потребители, когато се регистрира на Сайта. Сайтът не носи отговорност и не може да гарантира, че Потребителят е наистина това, което той представлява, а също и че информацията, предоставена по време на регистрацията на Сайта е вярна. Сайтът препоръчва да комуникирате с възможни контрагенти, като използвате за тази цел всички налични инструменти на Сайта.

Потребителят носи отговорност за всички действия, като използва своя имейл адрес, потребителско име и парола.

Някои от данните, публикувани от Потребителите на Сайта, може да изглеждат обидни, ненадеждни или подвеждащи индивидуални Потребители. Потребителят трябва да вземе предвид, че неговият контрагент може да бъде непълнолетен или да се представя за друго лице. Използването на Услугите предполага, че Потребителят разбира и приема тези рискове и се съгласява, че сайтът не носи отговорност за действия или пропуски от страна на Потребителя.

Ако потребител има претенции към останалите потребители в използването на най-новите услуги, Потребителят се съгласява с тези искания независимо и без намеса от страна на сайта, както и облекчаване на сайта от всички вземания, задължения, обезщетение за вреди, разходи и разноски, включително адвокати " такси, известни или неизвестни, възникващи в резултат на или във връзка с такива изисквания. Сайтът не носи отговорност за загубата на информация от Потребителя, както и за изкривяване на информацията или загуба на комуникация. Сайтът не носи отговорност за всяко неизпълнение или проблеми при изпълнение на задълженията си поради непредвидени обстоятелства, непреодолима сила, последствията от които не могат да бъдат избегнати или преодолени (като решението на властите, стачки, аварии Прекъсванията в общата система за комуникации и др.) По време на съществуването на посочените по-горе пречки Потребителят е длъжен да положи всички усилия, за да изпълни задълженията си.

Сайтът не предоставя постоянно, непрекъснато и надежден достъп до услуги като управление на обекта може да попречи на факторите, които не се контролират от сайта. Възможност за ползване на Сайта и Услугите се предоставят без каквито и да било гаранции, както и, в степента, позволена от приложимото право, Сайт се освобождава от всички гаранции и други задължения, определени от действащото законодателство, както и други лица, включително, но не само, задължения по отношение на компетентността и професионализма , както и изисквания, свързани със спазването на крайните срокове.

4. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

При попълване и изпращане на формуляри на Сайта Потребителят предоставя следната информация: Име, имейл адрес, телефонен номер за контакт. Ползвателят, по свое усмотрение, има право да разшири списъка с предадената информация, ако това не противоречи на действащото законодателство.

С изпращането на лични данни при попълване на формуляри (всички налични форми за попълване на сайта) на Сайта Потребителят се съгласява с обработването на обекта, включително за изпълнението на задълженията на сайта за потребителя по настоящото споразумение за потребителя, информира потребителя за техните услуги, уеб сайт промоция стоки и услуги, електронни и смс-проучване, наблюдение на маркетингови кампании, за поддръжка на клиенти, потребители на организация за доставка на продукти, контрол на удовлетворение по поръчка А качеството на услугите на сайта. Не се счита за нарушение на разпоредбата на информация на уебсайта на трети лица, действащи по силата на договор с този сайт, за да изпълни задълженията на потребителя.

Сайтът има право да изпраща информация, включително реклами, за електронна поща и мобилни телефони на потребителите с нейно съгласие. Потребителят има право да откаже да получава рекламна и друга информация, без да обясни причините за отказа. Съобщение за услуга информиране на потребителя за състоянието и етапите на обработка или да поръчват услуги публикувана информация и информира за важни промени в сайта, се изпращат автоматично и не може да бъде отхвърлена от потребителя.

Сайтът има право да използва технологията "бисквитки". «Бисквитки» не съдържа поверителна информация, както и на сайта има правото да предава информация за «бисквитки» партньори, агенти и трети страни, които са сключили договори със сайта, за да изпълни задълженията на ползвателя и за статистически цели и за оптимизиране на рекламни послания.

Сайтът получава информация за IP адреса на посетителя на Сайта. Тази информация не се използва за идентифициране на посетителя.

Сайтът не носи отговорност за информацията, предоставена от Потребителя на Сайта в публичен формат.

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Публикации на сайта е предназначен за потребители, публикувани в сайта и / или изпратена на имейл адреса, предоставен от потребителя при регистрацията или поставянето на реклами в сайта.

Потребителските съобщения, изпратени до Сайта, се изпращат по методите, посочени на сайта. Съобщенията, публикувани на Сайта, се считат за доставени на Потребителя от момента на публикуването им. Съобщенията, изпратени по електронна поща или факс, се считат за предадени на другата страна веднага след получаване на потвърждението за доставка.

Сайтът си запазва правото да променя това Споразумение, като уведоми Потребителя или публикува измененото Споразумение на Сайта. Измененото споразумение се разпростира и върху новите потребители от датата на публикуване на Сайта. Измененото Споразумение се прилага за регистрирани по-рано Потребители след тридесет (30) дни след уведомяването за промяна. Промените в списъка с "забранени стоки за продажба на сайта" влизат в сила от момента на публикуването им в сайта.

6. Срок на договора

Това Споразумение влиза в сила след като Потребителят предостави електронен адрес, име и парола за вход и продължи да работи неограничено.

Потребителят има право да прекрати правото си да използва Услугите, като изпрати съобщение за това по електронна поща или по друг начин, предоставено от софтуера на Сайта.

Сайтът си запазва правото да прекрати достъпа до Услугите на Потребителя, който нарушава тези Условия. Билборд си запазва правото да прекрати достъпа до Услугите на Потребителя по свое усмотрение. Потребител, чийто достъп до Услугите е прекратен или чиято информация е престанала да е валидна, няма право да се регистрира отново или да използва регистрационните данни на друг потребител без специално разрешение на Сайта. Сайтът си запазва правото, по свое усмотрение, да прекрати предоставянето на Услугите и да спре достъпа до Услугите на всички регистрирани Потребители.

7. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Това споразумение се урежда от законите.

Всички възможни спорове по споразумението се решават съгласно нормите на действащото законодателство.

Правилата за защита на потребителите не могат да се прилагат към отношенията между потребителя и Сайта.

Нищо в споразумението, се разбира като създаване между потребителя и мястото на връзката на агенцията, партньорски отношения, отношения на съвместни дейности, връзки, лични набиране, или някакъв друг вид отношения, които не са изрично предвидени в настоящото споразумение.

Още по темата ...

Ние препоръчваме ...