English

Търговска марка IKEA ® е регистрирана търговска марка на Inter IKEA Systems BV.

Уебсайт www.ikea-club.org Интер IKEA Systems BV... Сайт, създаден за популяризиране на IKEA.

Снимките на продуктите са взети от официалния уебсайт (www.ikea.com) и са собственост на Inter IKEA Systems BV

Русский

търговска марка IKEA® е регистрирана търговска марка Inter IKEA Systems BV.

Сайтът www.ikea-club.org (IKEA Fans Club) НЕ е официален представител на компанията. Inter IKEA Systems BV... Сайтът е създаден с цел популяризиране на IKEA.

Изображенията и текстовете на описанието на стоките са взети от официалния сайт www.ikea.com и са собственост на Inter IKEA Systems B. V